14.12.05

EL CANVI A CATALUNYA
El 16 de novembre de 2003, més de dos milions de catalans i catalanes van votar a favor d’un canvi de rumb en la política catalana, d’una alternativa als 23 anys de govern conservador de CiU.

Un acord entre els partits catalanistes i d’esquerres, va donar entrada a un nou govern liderat pel PSC, que va desplaçar, després d’una llarga agonia, el govern de Convergència i Unió, posant així punt final a la política personalista i darrerament estancada, de Jordi Pujol.

El poble de Catalunya va manifestar-se clarament a les urnes. Una ampla majoria de catalans i catalanes van votar als partits d’esquerres, i aquests assumint el mandat popular van endegar un procés negociador liderat pel PSC, com a formació més votada en els comicis, amb la resta de partits catalanistes i d’esquerres.

El resultat de les negociacions ens ha portat a un marc polític transparent, honest i pròxim que es va veure reflectit en un ampli acord conegut com a “Pacte del Tinell” : Acord per a un Govern Catalanista i d’Esquerres a la Generalitat de Catalunya, signat per ERC, IC-V i PSC, el 14 de desembre de 2003.

Aquesta majoria d’esquerres fa possible una nova manera de governar, un compromís més ferm amb els catans i catalanes, que ens ha tornat la il·lusió per avançar amb pas decidit cap una societat més justa, més avançada i amb més justícia social.

Dos anys desprès, el Govern catalanista i d’esquerres de la Generalitat de Catalunya, continua treballant amb el mateix esperit que va fer néixer aquest acord.

Les polítiques del govern s’orienten clarament a les polítiques socials, a la millora de les condicions de competitivitat i al desenvolupament d’una societat equilibrada, sostenible i de benestar. Aquesta política de caire marcadament social, es fa evident amb les xifres del pressupost: 7.994 milions d’euros a les polítiques de salut i 4.998 milions d’euros a les d’ educació.
Si comparem el darrer pressupost aprovat per CiU i el presentat pel govern tripartit corresponent a l’exercici 2006, veiem que es destina un 42, 66 % més de recursos a salut i un 113,87 % més en educació. A més l’execució dels pressupostos, es a dir el compliment dels compromisos pressupostaris, també el nostre Govern presenta resultats notablement superiors al de les últimes legislatures de CiU: Fixem-nos en les dades, el govern convergent va executar l’any 2003 tant sols el 82,1 % del pressupost, tot i que va ser any electoral, mentre que un any després, el govern tripartit liderat per Pasqual Maragall, va executar-ne el 91,3 % .

El Pacte del Tinell, contempla com a primer acord, el compromís que el govern prendrà la iniciativa per l’elaboració d’un nou Estatut i assolir un millor sistema de finançament. Es de tots conegut que aquest compromís també s’ha complert. El passat 30 de setembre el Parlament de Catalunya, per una ampla majoria va votar la nova proposta d’Estatut de Catalunya que al marge d’incloure un nou sistema de finançament, s’aprofundeix en l’autogovern i es contemplen les garanties necessàries per avançar cap una societat més prospera i sostenible, en el marc d’una Catalunya solidaria, equilibrada i de benestar.

Des d’aquestes ratlles voldria fer palès que mai el Govern de la Generalitat havia fet tant en tant poc temps, reformes legislatives importants, sanejament de les finances, i grans inversions en l’àmbit social. Aquesta és la nostra garantia de progrés.

2.12.05

Conferència Euromed Dones _


Dins dels actes del 10è Aniversari del Procés de Barcelona, es va celebrar els passats 24 i 25 de novembre la Conferència Euromed Dones Barcelona +­10 , conferència promoguda per la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Patronat Català Pro Europa . La Conferència va reunir representants governamentals i expertes de països europeus, com Àustria, Bèlgica, Espanya, Finlàndia, Grècia, Holanda, Irlanda, Portugal, Regne Unit, Suècia i de països àrabs de la conca mediterrània , Algèria, Egipte, Líban, Marroc, Jordània, Síria.


El punt de partida dels treballs d’aquesta Conferència va ser la convicció de que la igualtat d’oportunitats entre homes i dones és un tema transversal que influeix en el desenvolupament dels països, i es va centrar en la reivindicació de la igualtat dels drets de les dones com a garantia dels drets humans, la contribució de les dones en l’àmbit econòmic per arribar a un desenvolupament sostenible i l’accés de les dones a la formació, educació i cultura com a mitjà per desenvolupar l’ocupació, la com petitivitat i la ciutadania activa, posant de relleu la necessitat de pau i seguretat com a premisses per treballar. Tot aquest treball amb l’objectiu d’impulsar el paper actiu de les dones en l’associació Euromediterrania i insistir en la necessitat d’introduir la perspectiva de gènere en la definició de les polítiques Euromediterranies.

Els drets de les dones no poden avançar mentres no es garanteixi un entorn segur en un sentit ampli. Les situacions de conflicte, violència e inestabilitat debiliten més a les dones. Es recomanable que tots i totes ens involucrem de forma activa en la cultura de la pau per poder assolir una estabilitat en benefici de tota la societat.


Aquestes són algunes de les reflexions, propostes i recomanacions que es van fer en aquest fòrum, començant per l’educació com a eina essencial per arribar a una igualtat real de gènere i com a mitjà més avançat per treballar en el desenvolupament econòmic i social, aportant més recursos econòmics i humans en aquet àmbit; lluitant contra l’analfabetisme de nens i nenes; fomentant l’escolarització en el medi rural, introduint programes de beques, reservant un percentatge a les dones; implementant canvis legislatius passant al nivell de l’acció, la necessitat d’integrar la transversalitat de les politiques de les dones als diferents Plans d’acció de la política europea de veïnatge.

Desitjo molts èxits a la Conferència Ministerial Euromediterrània, centrada en la problemàtica de les dones, que es preveu celebrar en el segon semestre del 2006.