2.12.05

Conferència Euromed Dones _


Dins dels actes del 10è Aniversari del Procés de Barcelona, es va celebrar els passats 24 i 25 de novembre la Conferència Euromed Dones Barcelona +­10 , conferència promoguda per la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Patronat Català Pro Europa . La Conferència va reunir representants governamentals i expertes de països europeus, com Àustria, Bèlgica, Espanya, Finlàndia, Grècia, Holanda, Irlanda, Portugal, Regne Unit, Suècia i de països àrabs de la conca mediterrània , Algèria, Egipte, Líban, Marroc, Jordània, Síria.


El punt de partida dels treballs d’aquesta Conferència va ser la convicció de que la igualtat d’oportunitats entre homes i dones és un tema transversal que influeix en el desenvolupament dels països, i es va centrar en la reivindicació de la igualtat dels drets de les dones com a garantia dels drets humans, la contribució de les dones en l’àmbit econòmic per arribar a un desenvolupament sostenible i l’accés de les dones a la formació, educació i cultura com a mitjà per desenvolupar l’ocupació, la com petitivitat i la ciutadania activa, posant de relleu la necessitat de pau i seguretat com a premisses per treballar. Tot aquest treball amb l’objectiu d’impulsar el paper actiu de les dones en l’associació Euromediterrania i insistir en la necessitat d’introduir la perspectiva de gènere en la definició de les polítiques Euromediterranies.

Els drets de les dones no poden avançar mentres no es garanteixi un entorn segur en un sentit ampli. Les situacions de conflicte, violència e inestabilitat debiliten més a les dones. Es recomanable que tots i totes ens involucrem de forma activa en la cultura de la pau per poder assolir una estabilitat en benefici de tota la societat.


Aquestes són algunes de les reflexions, propostes i recomanacions que es van fer en aquest fòrum, començant per l’educació com a eina essencial per arribar a una igualtat real de gènere i com a mitjà més avançat per treballar en el desenvolupament econòmic i social, aportant més recursos econòmics i humans en aquet àmbit; lluitant contra l’analfabetisme de nens i nenes; fomentant l’escolarització en el medi rural, introduint programes de beques, reservant un percentatge a les dones; implementant canvis legislatius passant al nivell de l’acció, la necessitat d’integrar la transversalitat de les politiques de les dones als diferents Plans d’acció de la política europea de veïnatge.

Desitjo molts èxits a la Conferència Ministerial Euromediterrània, centrada en la problemàtica de les dones, que es preveu celebrar en el segon semestre del 2006.