27.1.06

L'aeroport d'Alguaire: una aposta decisiva del Govern de la Generalitat per a les terres de Lleida


El Molt Honorable President de la Generalitat, Pasqual Maragall, i d’Honorable Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, van visitar el municipi d’Alguaire i els terrenys on es construirà el futur aeroport de les terres de Lleida el passat 12 de gener.

En el darrer Ple del Parlament, concretament en l’apartat de Control del Govern, vaig preguntar al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, quines són les actuacions previstes del seu departament en el projecte de l’aeroport d’Alguaire.

La construcció de l’aeroport de les Terres de Lleida ha estat una prioritat del nostre Govern, aspecte que queda demostrat pel fet que, en poc més d’un any i mig, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha aprovat, d’una banda, el Pla Especial per a la delimitació de sòl i, de l’altra, la redacció del Pla Director, requisits previs per a realitzar el projecte constructiu de l’aeroport d’Alguaire.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha demostrat una decidida voluntat per a buscar una solució definitiva a la necessitat de dotar les terres de Lleida d’un aeroport regional. Així, descartant la transformació de l’aeròdrom d’Alfés en aeroport , es va començar de nou, buscant la ubicació idònia en funció dels accessos, la integració urbana i la seva compatibilitat amb el sector agrícola, requisits que compleix l’altiplà d’Alguaire.

Catalunya disposarà d’un nou aeroport regional a la zona de ponent, el qual s’integrarà a la xarxa europea. Ara bé, l’operativitat dels aeroports està també en funció de la seva connexió amb les vies de comunicació de la zona on s’ubiquen i que, en el nostre cas, es centren en l’Autovia A -2, la línia férria d’alta velocitat i les futures autovies Lleid- Osca i Lleida-Pirineus.
Les primeres actuacions que té previstes el Govern de la Generalitat, segons la resposta del Conseller Nadal, són, en primer lloc, procedir a l’expropiació de les 300 hectàrees que han de ser objecte de transformació en els terrenys afectats del futur aeroport. I, un cop feta l’expropiació, s'ha de tramitar i aprovar el conjunt dels instruments urbanístics del projecte executiu. Immediatament, s'iniciarà el procés per a poder licitar l’obra, amb finançament directe per part del Govern de la Generalitat o bé amb algun sistema que signifiqui la implicació del sector privat en la construcció d’aquest aeroport.

El Conseller Nadal va manifestar la seva voluntat de tenir operatiu l’aeroport d’Alguaire l’estiu de 2008.

L’eficàcia de l’actual Govern contrasta amb l’actuació de l’anterior, el qual, després d’un llarg procés que va començar ara fa 10 anys, pretenia convertir l’aeròdrom d’Alfés en aeroport, malgrat l’informe negatiu d’impacte ambiental del Departament de Medi Ambient de l'anterior Govern.