20.2.06

Pactes Territorials per al Món Rural


El tema polític per excel·lència a Catalunya és, sense cap mena de dubte, el projecte de llei de l’Estatut: els pactes, les reunions, la ponència de la comissió constitucional, la manifestació convocada per les plataformes cíviques el dissabte 18 de febrer, les valoracions fetes per uns i altres. Qui vulgui estar al corrent i gairebé al moment del que passa en referència a tota aquesta qüestió, pot llegir-ho cada dia a la web del company Miquel Iceta, un protagonista i narrador d’excepció de tot aquest procés. Però, com diria el mateix Iceta, hi ha vida a part de l’Estatut, i el Govern fa la seva tasca.

El Govern de la Generalitat de Catalunya governa. Cada dia s’a avança més per aconseguir una societat més justa socialment i més cohesionada.

Vull aprofitar aquest espai per a parlar del que s’està fent, i vull començar pel Congrés del Món Rural’06.

Ara fa un any que el President de la Generalitat, Pasqual Maragall, va inaugurar el Congrés del Món Rural’06 al Monestir de Poblet. El Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, va presentar les línies de treball per a conèixer les inquietuds de les persones que viuen i treballen en el món rural.

Per a començar a analitzar el tema i veure la importància que te el Congrés del Món Rural hi ha una dada que hauríem de tenir en compte: a Catalunya el 10 % dels ciutadans i ciutadanes viuen en el món rural, el qual ocupa un 90% del territori. També s’ha de tenir en compte que el món rural ha tingut històricament una visió contraposada a la gent de ciutat, la qual pot accedir amb molta més facilitat a l’oferta cultural, educativa, d’oci, etc., que proporciona la nostra societat.

Entrats ja en el segle XXI, és necessària una evolució en aquest aspecte. Hem de revaloritzar i prestigiar el món rural. El món rural i el món urbà són complementaris i es necessiten l'un a l’altre. El món rural té unes grans potencialitats i unes grans problemàtiques, i són necessàries unes noves estratègies de desenvolupament rural per a definir les línies polítiques que impliquin a tota la societat per tal d'aconseguir la vertebració del territori.

Per a poder treballar amb garanties d’èxit, el DARP ha dividit Catalunya en 15 àmbits territorials diferenciats, de caràcter orientatiu. A les terres de Lleida tenim 4 àmbits, cada un correspon a un Pacte Territorial: el primer comprèn la Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran; el segon, l’Alt Urgell i la Cerdanya; el tercer, les Garrigues, la Segarra i l’Urgell i, el quart, la Noguera, el Pla d’Urgell i el Segrià.

El Pacte Territorial comporta un debat i una reflexió serena entre els diferents agents socials i administracions públiques presents en el territori, amb l’objectiu de consensuar una diagnosi de la seva realitat i així poder establir les línies estratègiques de desenvolupament rural per al seu futur.

El DARP proporciona una eina de treball que identifica en cada territori les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les oportunitats (DAFO); el seu anàlisi és imprescindible per a definir les estratègies precises en cada cas.

La implicació de la societat en aquesta tasca és vital per al territori. Ara, tots podem participar activament en les sessions de treball dels pactes, podem fer sentir la nostra veu, podem participar en l'elaboració de les estratègies que marcaran el desenvolupament de les nostres terres. El Govern de la Generalitat ens dóna aquesta opció, no la deixem escapar.