17.2.06

Pregunta al Conseller Nadal per les infraestructures necessàries per les Terres de Lleida


En la sessió plenària del Parlament del dijous dia 16 de febrer, en representació del nostre grup vaig preguntar al Conseller Nadal quines són les infrastructures que la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques està impulsant a les Terres de Lleida, donada la trascendència que aquestes tenen per a garantir el nostre desenvolupament.
És evident que l’actual govern catalanista i d’esquerres aposta per la transformació de Catalunya en un veritable Estat del Benestar, econòmicament pròsper i socialment cohesionat.

En base a aquestes premisses, els ciutadans i ciutadanes de les terres de Lleida tenim l’expectativa d’un millor futur, que conjugui, per una part, l’equilibri territorial i, per un altra, la modernitat i unes efectives possibilitats de desenvolupament. Aquest nou futur només es pot construir si el govern de la Generalitat hi aposta decididament.

Un territori sense persones només ens serveix per a gaudir els sentits. El realment important és que les persones que poblen un territori puguin viure en harmonia i que, a la vegada, puguin realitzar-se i progressar en un medi sostenible. I tots sabem que per tal que les persones s’assentin en el territori han de tenir unes condicions on les infrastructures juguen un paper primordial per a millorar la competitivitat i la productivitat de la nostra economia.

Les terres de Lleida necessiten superar el dèficit d’infrastructures després de 23 anys d’unes d’inversions minses.

Estem situats estratègicament, som la porta d’entrada de Catalunya, fronterers amb França i Andorra, la ruta natural Toulouse-Llevant, pas obligat en l’eix Mediterrani-Cantàbric, i en l’eix Barcelona-Saragossa-Madrid. En l’àmbit interior, tant l’eix occidental de Catalunya com l’eix transversal passen per les nostres terres.

El nostre repte i la nostra responsabilitat són treballar amb polítiques vertebradores del territori, i la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques és bàsica per a aconseguir aquest objectiu.
Una vegada exposada la pregunta, el Conseller Nadal, el qual d'acord amb el Reglament del Parlament només té dos minuts i mig per contestar, va fer, de forma sintètica, una relació de les obres d'infrastructura més importants. La situació actual de l'aeroport d'Alguaire i la redacció del Pla Especial de l'aeroport de La Seu d'Urgell, per a poder fer les expropiacions necessàries. En matèria ferroviària, la inversió de 65 milions d'euros per a la renovació de la línia Lleida-La Pobla de Segur, que clourà al mes vinent i que permetrà tornar a posar en funcionament aquesta línia. En el tema de carreteres, estan a punt de començar i adjudicades la carretera que dóna accés al port de la Bonaigua per la banda del Pallars Sobirà; la C-14 de Tàrrega a Ciutadilla; la variant de Les Borges Blanques; la carretera de La Granja d'Escarp a Alcarràs i les obres de la Llosa del Cavall que s'han començat per part de l'Administració de l'Estat, però que s'han de transferir al Departament de Política Territorial.
I, per acabar, diferents estudis informatius del desdoblament de l'Eix Transversal, millora de l'accés a Comiols i la variant sud de Lleida. A aquesta relació d'obres, s'ha d'afegir la inversió de l'Estat en infrastructures de la seva titularitat.
És evident que hi ha una sensibilitat diferent per part del Govern de la Generalitat. Les inversions a les Terres de Lleida, necessàries per a estar en les mateixes condicions que la resta de Catalunya, s'estan produint a un ritme intens i es supera, així, el dèficit d'inversions públiques que en aquests darrers anys no s'han realitzat a les Terres de Lleida.