15.3.06

Gestió de Govern: Llars d'infantsPel Partit dels Socialistes de Catalunya l’educació és un dret de tots els ciutadans a adquirir coneixements i habilitats, però també un instrument fonamental per aconseguir el progrés de la nostra societat sense exclusió ni marginació. És a dir: també considerem l’educació un element clau per a les politiques de cohesió social, a la vegada que eina bàsica per a la igualtat d’oportunitats.

Una de les reclamacions fetes per la societat catalana en el camp de l’educació durant molts anys ha estat la creació de places públiques de llars d’infants. En un tema tan sensible i desprès de les mobilitzacions ciutadanes que reclamaven la efectiva implicació del Govern amb l’educació pública, el govern de CiU només feia promeses electoralistes que mai van satisfer, el que va comportar un abandonament de l’escola pública a Catalunya.

L’actual Govern de la Generalitat ha posat fil a l’agulla per solucionar aquesta problemàtica i entre moltes altres mesures destinaran més de 76 milions d’euros a la creació de places de llar d’infants en aquest any 2006.

És evident que la responsabilitat de l’educació infantil recau bàsicament en la família i en l’escola bressol, però l’administració comparteix responsabilitat al tenir l’obligació de garantir aquest dret universal creant llars d’infants públiques a què tothom pugui accedir.

El compromís del Govern de Pasqual Maragall de treballar en coordinació i col·laboració amb els ajuntaments per satisfer les necessitats de la nostra societat amb la creació de 30.000 places de llars d’infants pel període 2004-2008, s’està complint amb molta diligència. A l’acabar la legislatura tindrem el doble de places en les llars infantils de titularitat pública que va crear CiU en els 23 anys que va governar. A les comarques lleidatanes el dèficit en aquest àmbit es evident, però la situació canvia amb el nou Mapa de Llars d’infants públiques elaborat pel Govern, que preveu crear 2.235 places, de les quals ja n’hi ha 1.283 compromeses per part dels ajuntaments.

Sort que les coses han canviat. Però no ho fan per art de màgia: el canvi d’un govern de dretes per l’actual, progressista, catalanista i d’esquerres també es deixa notar en aquest àmbit!