27.3.06

POLÍTICA EDUCATIVA: Política de progrés i cohesióEn el si del PSC estem molt satisfets del Pacte per a l’Educació que va signar-se el passat 20 de març, perquè recull en essència les diferents resolucions assolides en la Conferència Nacional del PSC sobre Educació, Treball i Innovació celebrada el novembre de 2001 i el compromís “L’educació: un servei públic bàsic. Més i millor educació”, que va presentar Pasqual Maragall el mes d’abril de 2003. Tot plegat, es va incloure en el programa electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya a la tardor de 2003. Els socialistes sempre hem considerat l’educació com una prioritat irrenunciable i així va quedar reflectit en el Pacte del Tinell, on es recull el programa del govern catalanista i d’esquerres presidit per Pasqual Maragall.

El Pacte Nacional per a l’Educació s’ha assolit gràcies a la implicació, l’esforç i la generositat dels agents educatius, les famílies, professors i mestres, que han treballat conjuntament amb les administracions implicades, Ajuntaments i Govern de la Generalitat, per a dissenyar la política educativa del futur de Catalunya. Tot aquest esforç ha donat com a resultat una major estabilitat en el sistema educatiu, més qualitat de l’educació, més innovació pedagògica i organitzativa, i, com a conseqüència de totes aquestes premisses, una igualtat d’oportunitats per a tothom.

Una de les realitats que es donen en l’actual sistema educatiu és que un alumne de l’escola pública té menys hores lectives que a l’escola concertada. Per això, possiblement la mesura més important del Pacte és l’increment d’una hora diària de classe a l’escola pública, destinada a activitats de reforç i aprofundiment curricular. Aquesta és una mesura harmonitzadora del sistema educatiu, donat que l’hora addicional que incorpora el Pacte a l’escola pública iguala les 1.050 hores d’escolarització que fa de més un alumne de l’escola concertada i que equivalen a un any més d’escolarització en un cicle educatiu.

Aquesta mesura va acompanyada amb el compromís de contractar 4.600 nous professors per tal que els 1.668 centres públics puguin atendre l’ampliació horària sense incrementar la jornada laboral.

Un altre dels objectius que assoleix el Pacte per a l’Educació és el d’acabar amb les diferències existents entre l’escola pública i la privada. Per aconseguir-ho s’estableixen eines com el contracte-programa, adreçat a eliminar la discriminació econòmica i d’accés a les escoles, i que a més permetrà una distribució equilibrada dels alumnes en tots els centres educatius.

Totes les propostes del Pacte va acompanyades per un compromís econòmic per part del Govern de la Generalitat i una inversió de 1.197 milions d’euros en quatre anys.

El Pacte per a l’Educació és, en definitiva, una eina per a provocar canvis profunds en el sistema educatiu, amb més de 60 mesures concretes proposades per a millorar la qualitat i el recolzament econòmic per a dur-les a terme. És, sense cap tipus de dubte, la major inversió en educació que mai s’ha fet a Catalunya.