21.3.06

Resposta a la carta del Sr. Unió

El Sr. Josep Unió va fer una carta al diari "La Mañana" i al "Bon Dia", sobre l'article publicat en aquests mitjans de comunicació " Un magnífic Estatut". En la misiva considera que l'article 146.1.b del projecte d'Estatut limita la llibertat d'expresió .

L’article 146.1 de la proposta d’Estatut, en el seu apartat b, estableix, literalment, que correspon a la Generalitat “la competència compartida sobre la regulació i el control dels serveis de comunicació audiovisual que utilitzin qualsevol dels suports i tecnologies disponibles dirigits al públic de Catalunya, així com sobre les ofertes de comunicació audiovisual si es distribueixen en el territori de Catalunya”. D’aquí es desprèn que tindrà competències en la regulació d’aquests serveis, però no dels seus continguts. Això seria una barbaritat que vulneraria la Constitució Espanyola, l’Europea i la Declaració dels Drets Humans, precisament perquè vulneraria la llibertat d’expressió. Ara bé, algú ha de regular amb quines condicions han d’operar les empreses o ens públics que s’encarreguin d’oferir aquests serveis a la ciutadania, vetllar per la lliure competència, fixar les quotes de publicitat que poden incloure, vetllar perquè compleixin el que estableix la llei, per exemple, enmatèria de programació durant l’horari infantil… Algú se n’ha d’ocupar, de tot això, no?
Per tant, benvolgut Josep, li agrairia que abans d’emetre opinions sobre l’Estatut, el llegís amb atenció, i no es refiés només d’allò que li han dit que diu. Perquè si no, és fàcil incórrer en errors molt propers, per cert, a les manipulacions que fa el PP del text d’aquest, efectivament, magnífic Estatut. Espero haver esvaït els seus dubtes. Per a tenir més informació de primera mà i el text actualitzat al minut, li recomano que es connecti al weblog del nostre portaveu parlamentari, Miquel Iceta, a www.iceta.org/blog.htm