12.6.06

Les raons del SI

Avui he començat la jornada amb un debat a la radio sobre la campanya del referèndum amb representats de les altres formacions polítiques parlamentaries. Després de exposar les nostres raons pel SI o NO en 3 minuts, cadascú ha intentat explicar el seus arguments per convèncer als oïdors.

Crec sincerament que les raons del SI que defensem els socialistes son moltes, contundents i fàcils d’entendre. Destaquem ne les principals:

SI a l’Estatut perquè reconeix la nostra singularitat nacional i els nostres drets històrics
SI a l’Estatut perquè ens garanteix un millor finançament transparent, just i solidari
SI a l’Estatut perquè ens amplia i garanteix les competències
SI a l’Estatut perquè atorga més poder als municipis
SI a l’Estatut perquè contempla nous drets civils i socials
SI a l’Estatut perquè millora la qualitat de l’administració de justícia
SI a l’Estatut perquè ens assegura un progrés equilibrat i sostenible

El nou Estatut d’autonomia que votarem el dia 18 de juny ens obre les portes a una suma de noves oportunitats per al nostre país i per tots els ciutadans i ciutadanes.

Al final de la tarda la Secretaria de les Dones del PSC i la JSC han organitzat un acte de l’Estatut des de la visió de les dones. Han convidat a la companya Sara Berbel, presidenta de l’Institut Català de les Dones que ens ha comentat les innovacions i la importància que te el compromís del govern a treballar a favor d’unes polítiques d’igualtat de gènere recollit en aquest marc legal, que ens aporta noves raons pel SI.

SI a l’Estatut perquè garanteix la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
SI a l’Estatut perquè protegeix el dret de les dones.
SI a l’Estatut perquè afavoreix que la perspectiva de gènere impregni les polítiques de la Generalitat.

Vull que aquestes ratlles siguin un reconeixement personal per la implicació en la tasca que es fa des de la Secretaria de les Dones amb l’organització de diversos actes, a les companyes Teresa Ginesta, Pilar, Glòria, Aranxta, Laia i Maria .