16.7.06

L'últim ple de la legislatura


Dijous 13 de juliol, última sessió plenària d’aquesta VII Legislatura en el Parlament de Catalunya. Un ple amb un ordre del dia molt extens, però que es va veure reduït per l’estratègia de CiU de demanar dictàmens de diversos projectes de llei al Consell Consultiu per tal que no fossin aprovades i esdevinguessin lleis. Però si que se’n va aprovar una de important contingut social, el Projecte de Llei de prestacions econòmiques d’assistència social.
Una sessió especial perquè en la sessió de control, el President de la Generalitat fa un discurs institucional on va repassar els grans avenços del país promoguts pel Govern que ell ha presidit: la garantia de la democràcia amb l`alternança política, l’aprovació de l’Estatut de Catalunya i d’un grapat molt importants de lleis, des de la Llei de barris, la Llei d’iniciativa popular, la Llei d‘adopcions per a parelles homosexuals, la Llei de gestió i protecció del paisatge, la Llei de creació de llar d’infants de qualitat, les lleis d’horaris comercials i d’equipaments comercials, la Llei ferroviària de Catalunya i moltes altres que ha promogut el govern catalanista i d’esquerres amb l’únic objectiu de millorar, cohesionar i vertebrar el territori. No hi ha cap mena de dubte que ha estat una legislatura molt fructífera.
No és el final. Aquests 1.000 dies són l'inici d'un llarg camí de progés per tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Des del PSC treballarem per continuar en aquesta linea de progrés i de justicia social.