9.8.06

Estrenem Estatut!!

Al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del dia 26 de gener de 2004 es publicava el primer pas per a la Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: l’acord signat pels grups parlamentaris de Convergència i Unió, Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya en el qual s’estableix que la iniciativa legislativa sobre la reforma de l’Estatut sigui exercida pel conjunt dels grups parlamentaris i es nomeni una ponència amb representació del tots els grups parlamentaris per tal que elabori el text del nou Estatut.

Queda lluny aquell 12 de febrer de 2004 quan es va reunir per primera vegada la ponència del Parlament de Catalunya per a elaborar el nou text, en el qual hi van participar diputats i diputades de tots els grups parlamentaris. Lídia Santos, Miquel Iceta, Joan Ferran i Àlex Masllorens van ser els representants socialistes en la ponència. Varen ser moltes sessions, més de cinquanta, per a arribar a un consens i a un acord assumible per tothom. Després, les compareixences dels sindicats, associacions municipalistes, de veïns, d’advocats i juristes, culturals, d’ensenyants, econòmiques, de consumidors, de comerç, d’empresaris, així fins a quaranta compareixences per a escoltar les opinions i aportacions al nou text estatutari.

Aquesta feina va concloure el dia 8 de juliol de 2005, amb l’aprovació del text per part de la ponència i el seu lliurament a la Mesa del Parlament per continuar amb el tràmit legislatiu que estableix el Reglament del Parlament.

A partir d’aquí, ja és una història coneguda: l’aprovació del Projecte de Llei d’Estatut en el Parlament el dia 30 de setembre, amb els vots en contra del Grup Parlamentari Popular; el 2 de novembre, la pressa en consideració del Projecte de Llei a les Corts Generals a Madrid, amb el vot en contra del PP; el 30 de març de 2006 s’aprova al Congrés de Diputats amb els vots en contra d’ERC i PP; el 10 de maig s’aprova al Senat amb 128 vots a favor, 125 en contra i 6 abstencions, quatre d’ERC i, finalment, després d’una campanya molt intensa tant en la defensa del SI com del NO, el passat 18 de juny vàrem celebrar el Referèndum a Catalunya, amb un resultat aclaparador: un 73,9 % dels catalans i catalanes van donar un SI rotund al nou Estatut de Catalunya.

Fins avui, 9 d’agost de 2006, en què entra en vigor el nou Estatut i desbanca el que hem tingut vigent des de l’any 1979. Ara comença una nova etapa, il·lusionadora, compromesa, oberta a un nou futur, amb més competències, més recursos, més identitat i que des del PSC estem disposats i disposades a desenvolupar i liderar. Tenim les idees, les persones, tots els mimbres necessaris per aconseguir el millor present i futur per a Catalunya.

Només hi ha una cosa que continua com sempre: l’actitud i la manca de respecte de la dreta més rància, tant de Catalunya com d’Espanya, a la veu i la paraula del poble de Catalunya. Sobren les paraules..